Браузърът ви е остарял!

Остарелите браузъри имат проблеми със сигурността и не следват новите уеб стандарти. Моля, актуализирайте браузъра си, за да изживеете напълно този уебсайт.
Меню
Вашата количка

Правила и условия

Ако посещавате и използвате уеб сайта distahome.com, Вие заявявате, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между собственика на distahome.com, наричан САЙТЪТ, от една страна и ползвателите на уеб сайта distahome.com, (наричани Потребители), от друга страна.

 

Моля, запознайте се подробно с този текст. Той представлява споразумение между вас като клиент и distahome.com и посочва условията, при които можете да използвате сайта distahome.com, както и нашите задължения към вас.

 

 distahome.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

 distahome.com гарантира, че обработва личните данни, попълнени в процеса на ползването на сайта добросъвестно, в съответствие със ЗЗЛД и няма да ги предоставя на трети лица.

• Хипер-връзките от интернет магазин distahome.com към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на потребителя. Ако използвате тези хипер-връзки, интернет магазин distahome.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание.

         

1. Цена на продуктите

Всички цени в сайта са с включен ДДС и са в български лева. Цената на всеки продукт се отнася за указаното количество и не включва цена за доставка.

distahome.com има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация distahome.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

 

2. Плащане

Плащането се извършва с наложен платеж или по банков път.

 

3. Окомплектоване на поръчката

Поръчката се окомплектова в рамките на 1 до 3 работни дни, в зависимост от наличността на продуктите.


4. Доставка

Доставките се извършват с Еконт Експрес или със Спиди

Всички чупливи пратки се изпращат със застраховка и опция за преглед. При получаване на пратката ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да отвори и прегледа пратката в офиса на куриера или в случай, че доставката е до точен адрес - в присъствието на куриера на фирма Еконт Експрес или Спиди. Само така
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви претенции в случай на счупена или увредена стока.

4.1. Времето за доставка започва да тече от момента, в който пратката е предадена на куриер.

4.2. Доставките се извършват само на територията на България.

4.3. Доставка се прави само след потвърждение от страна на клиента.

4.4. Цената за доставка се калкулира автоматично при попълване на поръчката.

5. Линк към КЗП

6. Линк към ОРС /Онлайн разрешаване на спорове/

7. Информация по чл. 112-115 от ЗЗП


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗЗП.


ЧЛ. 112.

1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


ЧЛ. 113.

1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


ЧЛ. 114.

1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1.1 разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

1.2 намаляване на цената.

1.3 Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

1.4 Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

1.5 Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


ЧЛ. 115.

1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

8. Изключения съгласно чл.57 от ЗЗП


Моля, имайте предвид, че съгласно чл.57 от ЗЗП не е възможен отказ от договор за покупка на следните стоки:

1. изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

6. запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

7. вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

9. Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 

  

distahome.com е онлайн магазин за продажба на стоки за дома и домакинството, офиса HORECA сектора.

distahome.com, ЕИК: 203655002, регистрация по ЗДДС: BG203655002

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.